svaki otpor
je uzaludan

KULTURNI CENTAR KALVARIJA

Rezervacija karata

E-mail ri.teatar@ri.t-com.hr

Tel. 051 375 866
gsm. 091 253 89 91

Novosti